Kerstpakketten

Geplaatst op 7 november 2014.

Hierbij willen wij alle sponsoren en donateurs hartelijk bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar!

Aan bedrijven, particulieren, instellingen etc. willen wij vervolgens een verzoek doen hun kerstpakket te schenken aan de voedselbank. Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@voedselbankopsterland.nl of bellen naar telefoonnummer 06 – 2193 4361.

Mocht u uw pakket beschikbaar willen stellen, dan kunt u dit inleveren bij de Voedselbank op vrijdag in de even weken tussen 8.30 uur en 10.30 uur of tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Aangezien 26 december (Tweede Kerstdag) ook op een vrijdag in een even week valt, is in die week op woensdag 24 december (dezelfde tijden) de gelegenheid het pakket in te leveren.

Het adres is:
Stations weg 8
8401 DP Gorredijk
Bereikbaar via de steeg links van de Essopomp en vervolgens twee keer rechts. 

Indien u wel uw kerstpakket beschikbaar wilt stellen en niet in de in de gelegenheid bent het te brengen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het eerder genoemde nummer.

Alvast bedankt en fijne feestdagen!

Bestuur en vrijwilligers
Voedselbank Opsterland