Wet tegemoetkoming lage inkomens

Geplaatst op 8 november 2014.

Het Ministerie van SZW stelt extra geld ter beschikking voor mensen met een laag inkomen. Op www.laaginkomen.nl kunt u een test doen en zien of u recht heeft op extra geld.

Als inwoner van gemeente Opsterland kunt u ook informatie vinden op de website van de gemeente. http://www.opsterland.nl/Wonen_en_leven/Werk_en_Inkomen/Uitkeringen_toeslagen
en_minimaregelingen/Minimaregelingen/Eenmalige_koopkrachttegemoetkoming