Groen Certificaat

Geplaatst op 7 februari 2016.

Voedselbanken worden grondig doorgelicht om te kijken of ze wel voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid.

Voedselbank Opsterland is op 11 december 2015 geauditeerd door een onafhankelijk bureau. Aan de eisen die de wet stelt werd prima voldaan en dit werd beloond met het cijfer 8,3. Tijdens een bijeenkomst met de vrijwilligers is op donderdag 04 februari jl. het “Groen Certificaat” uitgereikt door de heer Paul Lijnkamp van Voedselbank Nederland. Klik hier voor de foto.

Het is te danken aan de grote inzet van de vrijwilligers dat aan de eisen is voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat. De eisen die de wet aan voedselveiligheid stelt brengen namelijk veel extra werk met zich mee. Het betekent de nodige aanpassingen in de nieuwe manier van werken voor de vrijwilligers, zoals hygiëne, precisie wat betreft temperatuurmetingen van bepaalde voedingsmiddelen, manieren van bewaren, opslaan en vervoer.