Over ons

Voor actuele informatie over en van Voedselbank Opsterland adviseren wij u de nieuwsberichten in de rubriek 'Laatste Nieuws', rechts op deze pagina te lezen.

Algemeen

De Voedselbank Opsterland is een organisatie van uitsluitend onbetaalde vrijwilligers, die als doelstelling heeft iets te doen tegen armoede en verspilling. Voedselbank Opsterland werkt samen met de Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (Friesland) en Voedselbank Nederland.

In heel Nederland zijn zo'n 169 voedselbanken actief. In 2018 werd met de voedselpakketten aan ongeveer 140.000 gezinnen in Nederland ondersteuning verleend.

Logo_VB_NL.jpg

Voedselbank Opsterland

Eind 2003 begin 2004 is er voorzichtig een begin gemaakt met het werk van een voedselbank, mensen van eten voorzien die niet rond kunnen komen. De mensen van het eerste uur waren Aletta Doppenberg, Herman Marquering, Ilona Hensums en Idse Billenkamp. Terzijde gestaan door vrijwilligers is men erin geslaagd de “Stichting Voedselbank Opsterland” op te richten. De oprichtingsdatum is 31 mei 2005. De stichting heeft ten doel het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, en goederen kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Voedselbanken worden grondig doorgelicht om te kijken of ze wel voldoen op het gebied van voedselveiligheid. Voedselbank Opsterland is op 11 december 2015 geauditeerd door een onafhankelijk bureau wat heeft geresulteerd in het 'Groen Certificaat'. Dit betekent dat Voedselbank Opsterland zich 'groen' mag noemen. Ieder jaar volgt een heraudit, ook in 2019 is de heraudit met goed gevolg doorlopen en daarmee is de Groenstatus behouden.

Vrijwilligers zijn in de organisatie van groot belang. Zonder de steun en de werkzaamheden van vrijwilligers zou de Voedselbank Opsterland niet kunnen bestaan.
Er zijn ongeveer 40 vrijwilligers.
Zij verrichten werkzaamheden rond vervoer, voorraadbeheer, inpakken en uitdeel.

Op dit moment worden er elke keer rond de 60 pakketten klaargemaakt en uitgedeeld. De pakketten worden ingedeeld in drie categorieën. Pakketten voor alleenstaanden, voor kleine gezinnen en voor grote gezinnen.

Er zijn twee uitdeelpunten.
Het grootste uitdeelpunt is gevestigd in Gorredijk en daarnaast is in Ureterp een uitdeelpunt.

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Een screener behandelt de aanvragen. Hij/zij komt op huisbezoek en na een bepaalde tijd is er een herindicatie.

Voor de procedure om aan te melden verwijzen wij u naar het kopje 'Aanmeldingen'. Aanmelden is ook mogelijk via instanties zoals bijv. maatschappelijk werk, Wmo-informatiepunt, een diaconie van een kerk, maar ook particulier.

De doelstelling van het bestuur is om samen met de vrijwilligers de Voedselbank Opsterland goed te laten functioneren. Het bestuur van de Voedselbank Opsterland bestaat uit 7 personen:

  • mevrouw mr. Nikita. Brameijer - voorzitter
  • mevrouw Grietsje Bos - secretaris
  • mevrouw Helen Zwart - acquisitie
  • de heer Arie van Dijk - penningmeester
  • mevrouw Gepke Geerligs - interne zaken
  • mevrouw Hiltje Dijkstra - interne zaken
  • de heer Jan van den Broek - voedselveiligheid

Er zijn bij de voedselbank geen betaalde medewerkers in dienst noch worden er vergoedingen verstrekt anders dan eventuele reiskosten en portokosten.

Jaarcijfers 2015:

Jaarcijfers 2016:

Jaarcijfers 2017:

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2019

Het jaarverslag 2016 kunt u hier lezen.

Het jaarverslag 2017 kunt u hier lezen.

Het jaarverslag 2018 kunt u hier lezen.