Aanmelden

Zelf voedsel nodig of iemand hiervoor aanmelden? Hieronder leest u voor wie de hulp van de Voedselbank bedoeld is!

De hulp van de Voedselbank is bedoeld als noodhulp voor mensen die minder dan het minimuminkomen ter beschikking hebben en echt niet rond kunnen komen. De hulp van Voedselbank is niet bedoeld voor mensen "die het niet breed hebben". Daarom worden landelijk vastgestelde criteria gehanteerd.

Of u voor de Voedselbank in aanmerking komt hangt af van het besteedbaar inkomen per maand. Dit is het bedrag dat per maand overblijft na betaling van woonlasten, energiekosten, water, zorgkosten, communicatiediensten, gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting, verzekeringen en andere financiële verplichtingen.

Per 1 januari 2020zijn de toelatingscriteria als volgt:

Er wordt uitgegaan van een normbedrag van € 230,00 voor een alleenstaande en € 325,00 voor een 2-persoonshuishouden. Per kind in de huishouding mag hier een bedrag van € 95,00 bij worden opgeteld. 

Voorbeeld:

  • Voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen is het normbedrag € 325,00 + 2 keer € 95,00 per kind = € 515,- per maand om voor Voedselbankhulp in aanmerking te komen.
  • Voor een een-ouder gezin met 2 kinderen is het normbedrag € 230,00 + 2 keer € 95,00 per kind = € 420,00 per maand om voor Voedselbankhulp in anamerking te komen.

Deze eisen zijn landelijk vastgesteld door Voedselbank Nederland en gelden sinds januari 2020.

Door het handhaven van deze criteria zorgen we er voor dat er voldoende hulp is voor de doelgroep, waarvoor de levensmiddelen en donaties ter beschikking zijn gesteld. De hulp is altijd tijdelijk en kan maximaal 3 jaar duren.

Aanmelding:
Aanmelding kan via onderstaande contactgegevens, maar kan ook plaatsvinden via organisaties en instellingen zoals: maatschappelijk werk, de sociale dienst en de schuldhulpverlening. In principe wordt geen pakket beschikbaar gesteld zonder een hulpverleningstraject.

Klik hier om te zien hoe Steffie het uitlegt.

De ontvanger van een voedselpakket wordt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur door ons voorzien van de door (levensmiddelen) bedrijven beschikbaar gestelde middelen. Wij hebben een aantal spelregels opgesteld en verwachten dat degene die een pakket ontvangt zich hieraan houdt.

De privacy van de mensen die een voedselpakket ontvangen wordt gewaarborgd!

Voor aanmeldingen kunt u op twee manieren contact opnemen:

1) Een e-mail zenden naar aanmelding@voedselbankopsterland.nl met daarin de volgende gegevens:

  • Contactgegevens van aanvrager
  • Adres en woonplaats van aanvrager
  • Aantal personen

2) Telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 06 - 1059 6926
(bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00)

 Onze screeners zullen na de aanvraag contact met u op te nemen.