Giften

Een financiële donatie:
Zowel éénmalige als periodieke giften zijn welkom!
Met uw gift helpen wij mensen in Opsterland die afhankelijk zijn van onze hulp. Uw gift wordt gebruikt voor de (geringe) noodzakelijke onkosten van de vrijwilligersorganisatie of om duurzame levensmiddelen in te kopen en hiermee de voedselpakketten aan te vullen.

U kunt uw donatie storten op Banknummer: NL39RABO0101715978 t.n.v. de Stichting Voedselbank Opsterland.

Heeft u vragen over het storten van een donatie of wilt u middels een eenmalige machtiging een schenking doen aan Voedselbank Opsterland? Dat kan, kilik hier voor het sturen van een mail aan de penningmeester, hij zal u graag nader informeren en eventueel een machtigingsformulier doen toekomen.

Levensmiddelen doneren:
Wilt u levensmiddelen doneren? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. U kunt de donatie ook langsbrengen. Bij contact staan de openingstijden van de voedselbank. Uw donaties worden uitsluitend gratis verstrekt aan derden die voldoen aan de door de Voedselbank gehanteerde criteria.

Het is mogelijk om levensmiddelen te schenken, maar ook groente uit de groentetuin is welkom of uw kerstpakket. Mocht u iets willen geven, neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Stichting Voedselbank Opsterland
Telefoon:  06 - 21 934 361
E-mail: info@voedselbankopsterland.nl

Belangrijk!
Stichting Voedselbank Opsterland wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting Voedselbank Opsterland zijn daardoor aftrekbaar van de belasting en kunnen zonder schenkbelasting plaatsvinden.

Voor nadere informatie klikt u op onderstaand logo.

anbi.png

Voedselbank Opsterland is graag transparant over haar bestedingen. Onderstaand hebben wij dan ook een overzicht van herkomst van onze giften en onze aanwending daarvan.

 Besteding_subsidie_en_giften.jpg