Giften

Een financiële donatie:
Onze Voedselbank heeft een goede fianciële basis nodig om wekelijks de voedselpakketten te kunnen blijven verstrekken. Zonder steun van donateurs kunnen wij helaas niet ons werk doen. Het voedsel voor de pakketen ontvangen wij grotendeeld gratis, maar vaak moeten ter aanvulling producten worden gekocht. De voedselbank heeft geen personeelskosten maar wel zijn er kosten voor de huisvesting die wij grotendeels uit eigen middelen moeten betalen. Het is daarom soms lastig om de financiën op orde te houden.

Zowel eenmalige als periodieke giften zijn welkom. Uw gift wordt gebruikt voor de (geringe) noodzakelijke onkosten van de vrijwilligersorganisatie of om duurzame levensmiddelen in te kopen en hiermee de voedselpakketten aan te vullen. U kunt uw donatie storten op Banknummer: NL39RABO0101715978 t.n.v. de Stichting Voedselbank Opsterland. Voor een eenmalige donatie is is het ook mogelijk een machtiging af te geven.

Donateur worden?
Wilt u donateur worden en jaarlijks een bedrag doneren aan de voedselbank? U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u donateur wilt worden, het is mogelijk om een doorlopende machtiging af te geven.

Heeft u vragen, klik hier voor het sturen van een mail aan de penningmeester, hij zal u graag nader informeren.

Levensmiddelen doneren:
Wilt u producten doneren? Het is mogelijk om levensmiddelen te schenken, maar ook groente uit uw  groentetuin of uw kerspakket is welkom. Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. U kunt de donatie ook langsbrengen. Bij contact staan de openingstijden van de voedselbank. Uw donaties worden uitsluitend gratis verstrekt aan derden die voldoen aan de door de Voedselbank gehanteerde criteria.

Stichting Voedselbank Opsterland
Telefoon:  06 - 21 934 361
E-mail: info@voedselbankopsterland.nl

Belangrijk!
Stichting Voedselbank Opsterland wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting Voedselbank Opsterland zijn daardoor aftrekbaar van de belasting en kunnen zonder schenkbelasting plaatsvinden.

Voor nadere informatie klikt u op onderstaand logo.

anbi.png

Voedselbank Opsterland is graag transparant over haar bestedingen. Onderstaand hebben wij dan ook een overzicht van herkomst van onze giften en onze aanwending daarvan.

 Besteding_subsidie_en_giften.jpg