Arie van Dijk

Buitengewoon nieuws

Winkelactie bij JUMBO-Gorredijk groot succes

De voedselinzamelingsactie die van 14 t/m 16 december j.l. samen met JUMBO Gorredijk mogelijk was, is een groot succes geworden. Mede dankzij de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers was de opbrengst geweldig, want in totaal werden 71 kratten met voedsel

Lees verder »
Buitengewoon nieuws

75 kerstbroden voor onze klanten

Deze week werden wij verrast door een gulle gift van in totaal 75 kerstbroden. De donatrice wenste anoniem te blijven en liet de broden – aangekocht bij de PLUS in Beetsterzwaag – aan onze nieuwe locatie afleveren. Heel hartelijk bedankt

Lees verder »
Buitengewoon nieuws

75 Verrassingszakjes voor de klanten van de Voedselbank

De CreaClub uit Wijnjewoude – een groep van 10 creatieve dames – heeft in de afgelopen periode 75 verrassingszakjes gemaakt en die met een heerlijke verrassing en een eindejaarsgroet aangeboden aan de voedselbank voor hun klanten. Met deze hartstikke mooie

Lees verder »
Buitengewoon nieuws

Feestelijke opening nieuwe huisvesting Voedselbank

Woensdag 15 november was de feestelijke opening van de nieuwe huisvesting van de Voedselbank Opsterland. Na jaren van activiteiten aan de Stationsweg achter de benzinepomp, zijn we nu gehuisvest aan de Jan Eisengastrjitte 2. Wethouder Libbe de Vries en voorzitter

Lees verder »