Privacy, Integriteit en Klachtenregeling

Bij Voedselbank vinden we het respecteren van je privacy en integer handelen erg belangrijk.

Privacy

Wij hebben daarom een privacyreglement vastgesteld, waarin is opgenomen welke gegevens wij noteren en op welke wijze wij daarmee omgaan.
Wij realiseren ons ten volle dat veel van ons klanten schoorvoetend gebruik maken van de voedselbank. Bestuursleden, die niet direct met het uitdelen van pakketten te maken hebben, weten dan ook niet wie klant van de voedselbank is. Wij hebben een en ander vastgelegd in het Privacy Statement van Voedselbank Opsterland.

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. De landelijke Integriteitscode is opgenomen in het Voedselbank Reglement en wordt door onze organisatie van harte wordt onderschreven en binnen onze organisatie actief uitdragen.

Wat te doen bij een eventuele klacht?

Alle vrijwilligers van onze Voedselbank doen hun uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen worden gemaakt of dat er problemen ontstaan die onderling niet kunnen worden opgelost. U kan als klant van de Voedselbank dan contact opnemen met het bestuur en eventueel een formele klacht indienen.

Wil de klager daarbij hulp hebben, dan kan er contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van onze Voedselbank Rob Aarts. De vertrouwenspersoon  klanten is onafhankelijk en staat naast degene die een klacht heeft en hij komt op voor de belangen van de klager. Klanten met een klacht kunnen hem bereiken op het volgende e-mailadres: vertrouwenspersoonklanten@voedselbankopsterland.nl

Vertrouwenspersonen voor onze vrijwilligers.

Voor onze vrijwilligers maken wij gebruik van door Voedselbanken Nederland aangestelde vertrouwenspersonen. Klik hier voor meer informatie.