Financiën, ANBI, en het jaarverslag

Om haar werk te kunnen doen, doet de voedselbank een beroep op de hele gemeenschap van Opsterland. Het ligt dus voor de hand dat wij daarvan verantwoording afleggen.
Als door de belastingdienst aangemerkte ANBI organisatie, zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Daarom zijn wij naar onze donateurs transparant over wat we doen en welke financiële resultaten we boekten.

Dit zijn de meest recente gegevens:

Jaarverslag 2023
financieel jaarverslag 2023

jaarverslag 2022
financieel jaarverslag 2022

jaarverslag 2021
financieel jaaroverzicht 2021

jaarverslag 2020
financieel jaaroverzicht 2020

financieel jaaroverzicht 2019

Onze officiële registraties:
KvK nummer: 01109095
ANBI erkend door de Belastingdienst
ANBI/RSIN nummer: 815889793