Waar en wanneer is de uitgifte van voedsel?

Gorredijk

De voedselbank is gevestigd te Gorredijk aan de Jan Eisengastrjitte 2.
De uitgifte van voedsel is  elke vrijdagmiddag;
onze klanten kennen het tijdstip waarop ze welkom zijn.

Ureterp

Ons uitdeelpunt in Ureterp is in de aanbouw van de Ontmoetingskerk aan de Mounestrjitte 12.
Het uitdelen van de voedselpakketten is elke vrijdagmiddag;
onze klanten kennen het tijdstip waarop ze welkom zijn.