Waar en wanneer is de uitgifte van voedsel?

Gorredijk

Het magazijn en de afhaallokatie van de voedselbank is gevestigd te Gorredijk, Stationsweg 8.

Aan het eind van de inrit gaat u rechts en dan weer rechts.

Het uitdelen van de voedselpakketten is
elke vrijdag van tussen 16.00 en 17.00 uur

Ureterp

Uitdeel is ook op vrijdagmiddag; ,onze klanten kennen het tijdstip.
adres:

aanbouw Ontmoetingskerk,
Mounestrjitte 12
9247 AM  Ureterp