Waar en wanneer is de uitgifte van voedsel?

Gorredijk

Het magazijn en de uitdeellokatie van de voedselbank zijn gevestigd te Gorredijk aan de Stationsweg 8a.

Aan het eind van de inrit links van de benzinepomp, gaat u 2 x rechts. Het uitdelen van de voedselpakketten is
elke vrijdag van tussen 16.00 en 17.00 uur

Ureterp

Ons uitdoelpunt in Ureterp is in de aanbouw van de Ontmoetingskerk,
Mounestrjitte 12, 9247 AM  Ureterp

Uitdeel in Ureterp is ook op
vrijdagmiddag; onze klanten kennen het tijdstip.