Waar en wanneer is de uitgifte van voedsel?

Gorredijk

Het magazijn en de uitdeellokatie van de voedselbank zijn gevestigd te Gorredijk aan de Stationsweg 8a.

Aan het eind van de inrit links van de benzinepomp, gaat u 2 x rechts. Het uitdelen van de voedselpakketten is
elke vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur

Ureterp

Ons uitdeelpunt in Ureterp is in de aanbouw van de Ontmoetingskerk aan de Mounestrjitte 12.
Het uitdelen van de voedselpakketten is elke vrijdagmiddag;
onze klanten kennen het tijdstip.