Handige adressen

Er zijn veel mensen en instanties, die bemoeienis hebben met de voedselbank. Veel kunt u op deze site vinden, maar als u nadere informatie wilt, kunt u ze ook persoonlijk benaderen.

Het contactadres voor klanten en voor mensen, die zich willen melden als klant is:
telefoon: 06 10596926 of aanmelding@voedselbankopsterland.nl

Het bestuur van de Voedselbank Opsterland

Voorzitter Fenke Rond
voorzitter@voedselbankopsterland.nl

Secretaris: Jan Sijtsema
secretaris@voedselbankopsterland.nl

Penningmeester en Fondsenwerving: Arie van Dijk
penningmeester@voedselbankopsterland.nl

Coördinatoren Operationeel Proces:
coordinator01@voedselbankopsterland.nl Marten ter Veen
g.holthuis@home.nl Gepke Geerligs

Voedselverwerving en Voedselveiligheid: Peter van der Steege
voedselwerving@voedselbankopsterland.nl

Communicatie: Vacante bestuursfunctie (a.i. Arie van Dijk)
communicatie@voedselbankopsterland.nl

 

Uitgiftepunten:

 • Gorredijk,
  Stationsweg 8a, 8401 DP  Gorredijk
 • Ureterp,
  Aanbouw Ontmoetingskerk, Mounestrjitte 12, 9247 AM  Ureterp
  Lees hier meer

 

Voedselbanken Nederland

 • Landelijk bureau / Service centrum ,
  Meidoornkade 19, 3992 AG Houten
  Maandag tot en met Vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
  tel. 088 543 543 5
  welkom@voedselbankennederland.nl

 

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)