Handige adressen

Er zijn veel mensen en instanties, die bemoeienis hebben met de voedselbank. Veel kunt u op deze site vinden, maar als u nadere informatie wilt, kunt u ze ook persoonlijk benaderen.

Het contactadres voor klanten en voor mensen, die zich willen melden als klant is:
telefoon: 06 10596926 of per e-mail naar aanmelding@voedselbankopsterland.nl

Het bestuur van de Voedselbank Opsterland

Voorzitter
– Fenke Rond voorzitter@voedselbankopsterland.nl

Secretaris:
– Jan Sijtsema secretaris@voedselbankopsterland.nl

Penningmeester, Fondsenwerving en Centrale Inkoop:
– Arie van Dijk penningmeester@voedselbankopsterland.nl

Coördinatoren Operationeel Proces:
– Marten ter Veen coordinator01@voedselbankopsterland.nl
– Gepke Geerligs g.holthuis@home.nl

Voedselverwerving en Voedselveiligheid:
– Peter van der Steege voedselwerving@voedselbankopsterland.nl
– Wiesje Coehoorn  voedselveiligheid@voedselbankopsterland.nl

Communicatie:
– Elina Dijkstra  communicatie@voedselbankopsterland.nl

Vertrouwenspersoon Klanten
– Rob Aarts  vertrouwenspersoonklanten@voedselbankopsterland.nl

 

Uitgiftepunten:

 • Gorredijk,
  Jan Eisengastrjitte 2,  8401 DZ  Gorredijk
  Lees hier meer
 • Ureterp,
  Aanbouw Ontmoetingskerk, Mounestrjitte 12, 9247 AM  Ureterp
  Lees hier meer

 

Voedselbanken Nederland

 • Landelijk bureau / Service centrum ,
  Meidoornkade 19, 3992 AG Houten
  Maandag tot en met Vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
  tel. 088 543 543 5
  welkom@voedselbankennederland.nl

 

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)