Nalatenschap of testament

Als u wilt nalaten aan een goed doel zoals Voedselbank Opsterland, dan heeft u een testament nodig. En testament wordt opgemaakt door de notaris. U kunt Voedselbank Rotterdam begunstigen met een erfstelling of een legaat.

Over erfenissen moet belasting worden betaald. Voedselbank Rotterdam is daarvan vrijgesteld omdat ze een Algemeen Nut Beogende Instelling is.

Kiest u ervoor Voedselbank Opsterland op te nemen in uw testament? Dan heeft de notaris deze gegevens nodig: Stichting VoedselbankOpsterland, jan Eisengastrjitte 2, 8401 DZ Gorredijk, Nummer KvK: 01109095