Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is.
In de periode 2013 tot 2016 hebben de voedselbanken deelgenomen aan het Project voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Informatieblad 76 met richtlijnen waaraan wij moet voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.
Je vindt daar bijvoorbeeld hoe voedselbanken omgaan met de afkortingen TGT (te gebruiken tot) en THT (tenminste houdbaar tot) die op producten staan.

Voedselbanken werken met een Handboek Voedselveiligheid In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt.

Binnen het bestuur is het bestuurslid Voedselwerving en Voedselveiligheid verantwoordelijk voor het beleid. De medewerker Voedselveiligheid controleert en inspecteert op de locaties in het magazijn en in de koel-vriescel of dit beleid in de praktijk wordt toegepast.

Jaarlijks vindt er door de onafhankelijke organisatie SENSZ een inspectie plaats, die niet van tevoren wordt aangekondigd. Onze beide locaties worden dan aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en dit leidt dan tot een score op een groencertificaat. Dit certificaat publiceren wij op de buitendeur van onze locatie in Gorredijk.