Wat we doen

Alles over de voedselbank,  actuele feiten & cijfers, nuttige adressen en weetjes, maar ook onze missie, structuur en historie lees je hier.

Privacy, Integriteit en Klachtenregeling

Bij Voedselbank vinden we het respecteren van je privacy en integer handelen erg belangrijk. Privacy Wij hebben daarom een privacyreglement vastgesteld, waarin is opgenomen welke...

Onze organisatie

De Voedselbank is een landelijk initiatief tegen armoede en verspilling. De eerste Voedselbank in Europa ontstond in 1984 in Frankrijk. Inmiddels zijn er in 17...

Financiën, ANBI, en het jaarverslag

Om haar werk te kunnen doen, doet de voedselbank een beroep op de hele gemeenschap van Opsterland. Het ligt dus voor de hand dat wij...

Landelijke organisatie

Voedselbanken kennen nog geen lange historie in Nederland. Ze zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar...

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. In de periode 2013...

Handige adressen

Er zijn veel mensen en instanties, die bemoeienis hebben met de voedselbank. Veel kunt u op deze site vinden, maar als u nadere informatie wilt,...