Gemeenteraad Opsterland geeft groen licht voor verhuisplannen Voedselbank Opsterland

Maandagavond 11 april j.l. werd in de gemeenteraad het voorstel van Burgemeester & Wethouders goedgekeurd voor de financiering en  aanpassing en vergroting van het voormalig Groene Kruisgebouw aan de Jan Eisingastrjitte te Gorredijk. Dit gebouw is eigendom van de Gemeente en wachtte nog op een nieuwe bestemming. De gemeente honoreert daarmee een wens van de voedselbank, zodat op een groter oppervlak de processen beter kunnen worden uitgevoerd en de normen voor de voedselveiligheid en arbo, beter kunnen worden nageleefd.

Met de goedkeuring komt de weg vrij voor een traject waarin nog veel werk zal moeten worden verzet; Na het in detail uitwerken van de plannen, het aanvragen van vergunningen en het uitvragen van offertes en afronden van aanbestedingsprocedures. zal het gebouw – dat nu nog mensen van een anti-kraakbeweging huisvest – worden aangepast. De beneden verdieping is bestemd voor de voedselbank terwijl op de bovenverdieping noodwoningen worden gerealiseerd. Er wordt gemikt op een opening in het najaar van 2023.

Met de plannen is veel geld gemoeid en er breekt dus een periode van serieuze fondsenwerving aan. De eerste aanvragen zijn al de deur uit en de gesprekken met fondsen zijn zeer positief. We gaan dus met het volste vertrouwen op weg naar een nieuwe toekomst.

Deel dit bericht op sociale media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email