Inzameling DE-waardepunten groot succes !

De inzamelingsactie van de Douwe Egberts waardebonnen is een groot succes geworden. Met name aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeenten in Beetsterzwaag en Gorredijk en die van de Geref. Kerk van Wijnjewoude is het te danken dat er in totaal DRIEHONDERDVIJFDUIZEND-NEGENHONDERVIERENTWINTIG ( 305.924) punten aan de voedselbank gedoneerd zijn.
Inmiddels zijn de bonnen voor 600 pakken DE koffie ingewisseld !
Iedereen die zijn bonnen heeft bijgedragen, heel hartelijk bedankt.

Deel dit bericht op sociale media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email